Primăriile sunt obligate să sprijine bătrânii fără ajutor. Ordinul a fost dat de Ministrul Afacerilor Interne.

Scris de
Adriana Draghici
Lun, 03/23/2020 - 10:52

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că autoritățile administraţiei publice sunt obligate să sprijine vârstnicii, în contextul deciziilor și recomandărilor de limitare a deplasărilor. Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției. Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1). Măsurile se aplică deja.