Epopeea salubrizării din Strehaia

Scris de
Actual Mehedinti
02/06/22 - 04:06

Salubrizarea în Strehaia reprezintă un cartof fierbinte aruncat în brațele actualei administrații locale și care vine din umbra timpului. În ultima perioadă, au existat discuții aprinse pe subiectul salubrizării: de la situația în care operatorul privat a refuzat ridicarea gunoiului în repetate rânduri, până la solicitarea aceluiași operator de a mări taxele, chiar dacă, conform contractului asumat, nu și-a dus la îndeplinire, întocmai, obligațiile contractuale (în care este stipulat faptul că trebuie să colecteze, transporte depoziteze, separat, deșeurile și să valorifice mare parte a deșeurilor – 60%) și până la nemulțumirea cetățenilor.

Image

Acest contract de gestiune a sistemului de deșeuri pentru zona Strehaia a fost încheiat în anul 2009, pe vremea în care, la cârma Consiliului Județean Mehedinți, se afla Marius Bălu. Atunci, Consiliul Județean Mehedinți a înființat ADIS (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți), asociație care, la rândul său, a încheiat contracte cu primăriile din județ, printre care și primăria Strehaia, reprezentantă, la acea dată de fostul edil al orașului, Sâmion Burcu. Prin încheierea acestui contract, ADIS își lua angajamentul delegării serviciului de salubrizare, pentru Strehaia și celelalte localități ce au aderat la această asociație, către un operator privat, care să presteze servicii specifice.

Image

Județul Mehedinți, prin Consiliul Județean, reprezentant de Marius Bălu, în calitate de președinte al Consiliului Județean și orașul Strehaia, prin Consiliul Local Strehaia, reprezentant prin Burcu Sâmion, în calitate de primar și Ilie Gonciulea, legal împuternicit în acest scop (……), prin semnarea actului constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți, constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare și gestiune a deșeurilor, pe raza competentă a unităților administrativ – teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia., conform contractului încheiat la acea dată.

Image

La data încheierii contractului, tariful practicat de operatorul privat, pentru operarea deșeurilor/tonă era de 480 lei. Conform contractului încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate Mehedinți și firma delegată pentru operarea deșeurilor, pe raza orașului Strehaia, prestatorul de servicii de salubrizare (în speță – operatorul privat) are următoarele obligații: colectarea separată, transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, dar și reciclarea separată a acestor deșeuri, cu valorificarea fracției uscate, recuperând, astfel, în parte, tariful/tonă. Ori acest lucru nu s-a întâmplat: operatorul privat, delegat de ADIS Mehedinți, nu a colectat, transportat, ori reciclat, separat, gunoiul strâns de pe raza orașului, operând, în totalitate, în regim amestecat. Pornind de la nerespectarea obligațiilor contractuale (acelea de colectare, transport, reciclare separate a deșeurilor și valorificare), administrația locală nu a mai plătit serviciul prestat de operator, aflându-se în imposibilitatea legală a confirmării obiectului contractului. În consecință, operatorul nu a mai ridicat gunoiul de pe raza orașului. Mai mult decât atât: același operator, care, prin neducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale, a venit cu solicitarea halucinantă, către Consiliului Local Strehaia, de mărire a tarifelor la 650 lei/tonă, situația care a stârnit nemulțumirea cetățenilor și a creat vâlvă în rândul administrației locale din Strehaia. Hotărârea de majorare a tarifelor, venită la solicitarea operatorului privat de salubrizare, a fost supusă votului consilierilor locali în ședința de consiliu din data de 07 mai 2022 (în format electronic), iar în urma rezultatului votului, configurația voturilor a fost următoarea: 13 voturi împotrivă (consilierii locali ai PSD Strehaia), 3 abțineri (Burcu Fineta, Popescu Doru, Cioplea Alexandru Daniel – consilieri ai PNL Strehaia) și un vot pentru (Cojocaru Dorin Iulian). Singurul vot acordat pentru aprobarea măririi taxei de salubrizare a fost dat, cel mai probabil, din dorința de a-l impulsiona pe operator – odată cu prestarea ipotetică a serviciului pe mai mulți bani -  să ridice deșeurile de pe raza orașului, însă rezultatul nu a fost tocmai cel scontat: populația nu este dispusă să plătească mai mult pentru un serviciu care, și așa, se derulează șchiopătând.

Image

Consilierii PSD Strehaia au hotărât să nu aprobe mărirea taxei la salubrizare. Nu putem să facem acest lucru. Am promis cetățenilor că vom fi în slujba lor și asta vom face: nu vom vota, niciodată, mărirea taxei la salubrizare, pentru un serviciu neprestat., declară viceprimarul orașului Strehaia, Daniel Vîrșog.

Image

Primarul orașului spune, la rândul său, că nu va accepta majorarea taxei de salubrizare pentru un serviciu prestat, chiar și în prezent, defectuos de către firma de salubrizare delegată de către ADIS Mehedinți.

Image

Salubrizarea în orașul Strehaia, de la preluarea acesteia de către ADIS Mehedinți, ridică mari probleme cetățenilor. În anul 2009, autoritatea publică locală, de la acea vreme, a aderat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Salubritate Mehedinți, punând la dispoziția acestei asociații toate drepturile de operare în salubritate, pentru orașul Strehaia. Astfel, după mult timp, în anul 2019, ADIS Mehedinți, în numele și pe seama UAT oraș Strehaia, a încheiat un contract de delegare a serviciilor de salubrizare, cu un operator privat, deși, și la acea dată și în prezent, Consiliul Local Strehaia avea și are un Serviciu Public de Salubritate, licențiat și pentru activitățile delegate operatorului privat. În urmă acestei delegări, costurile de operare au crescut aberant, de la 210 lei (+TVA), cost de depozitare pentru o tonă de deșeuri - tarif aplicat serviciului public al orașului, în luna iunie 2021 - până la 650 lei pentru o tonă deșeuri, tarif solicitat de operatorul privat pentru luna mai 2022. Din păcate, legislația în vigoare impune recuperarea tuturor costurilor de operare, în integralitatea, de la utilizatori, respectiv de la cetățeni. Primăria Strehaia și majoritatea consilierilor locali se opun categoric creșterii de tarife și de taxe pentru cetățeni. Noi toți, cei care ne opunem acestor creșteri aberante, ne exprimăm regretul că există consilieri locali care, cu intenția de a exploata politic acest necaz al cetățenilor - necaz care vine de undeva din spatele timpului - sunt de acord și susțin, prin vot, creșterea tarifelor și, implicit, a taxelor, ba chiar mai mult: în înțelegere cu operatorul privat și în dezacord cu interesul cetățeanului, susțin și cultivă formele de șantaj administrativ ale operatorului, prin sistările repetate a prestării serviciilor., declară primarul orașului Strehaia, Ioan Giura.

Image

În acest context, ținând cont de votul aleșilor locali, taxa de salubrizare nu suportă majorări ale cuantumului. Mai mult decât atât: mulți dintre strehăieni sunt de părere că nu trebuie să achite taxele nici la cuantumul actual, perceput de operator, întrucât acesta nu și-a îndeplinit obligațiile de a colecta selectiv deșeurile și, pe alocuri, a refuzat ridicarea gunoiului. Între timp, administrația locală a acționat în instanță operatorul de salubritate, pentru nerespectarea contractului asumat de această firmă. Litigiul asumat de către primăria orașului Strehaia are strict scopul de a menține nivelul actual al taxelor de salubrizare pentru populație, opunându-se, categoric, majorării acestora. 

Image

Amintim: serviciul de salubrizare a funcționat, în orașul Strehaia, în perioada 2017 – iunie 2021, prin intermediul operatorului propriu de salubrizare (aflat în subordinea Consiliului Local Strehaia), cu un tarif de depozitare cu 210 lei/tonă. Cu toate acestea, acest lucru nu mai este posibil ca urmare a producerii efectelor contractului încheiat între ADIS Mehedinți și operatorul privat, în anul 2019, cu ordin de începere 1 iulie 2021. 

Image

Ceea ce se întâmplă, acum, în Strehaia este doar un început al blocării sistemului de management integrat al deșeurilor, promovat și pus în aplicare de către ADIS Mehedinți, proiect despre care, chiar dacă nu public, aproape toate primăriile spun că nu poate funcționa. Acest contract a fost încheiat între ADIS Mehedinți și operatorii privați de salubrizare, pentru majoritatea localităților din județ, existând, totuși, și câteva localități care nu au aderat la acest sistem. Este evident faptul că acest contract trebuie actualizat, ținând cont de actualele condiții în salubritate, sau reziliat și reluată procedura de atribuire, dar se pare că ADIS Mehedinți și Consiliul Județean Mehedinți nu doresc acest lucru și, pe cale de consecință, pare că nu doresc încheierea unui lung șir de probleme aruncate în ograda primăriilor.