Spitalul Orșova anunță pichetări și un miting în fața primăriei. Unitatea sanitară, blocaj instituțional cu administrația locală!

Scris de
Actual Mehedinti
23/10/22 - 10:10

Vremurile disperate cer măsuri disperate - este și principiul ales, în ultimă instanță de reprezentanții spitalului Orșova. După aproape un an în care unitatea sanitară nu a primit niciun leu finanțare din partea administrației locale din Orșova (în subordinea căreia spitalul funcționează), în speță primăria și consiliul local, acum blocajul dintre instituții s-a adâncit. Neprimirea unui răspuns la repetatele adrese, prin care se cere avizul autorităților locale pentru scoaterea la concurs a funcțiilor de director contabil și director medical, pune spitalul în imposibilitatea de a funcționa. Deși au existat repetate solicitări ale spitalului de a avea întâlniri cu administrația locală, totul a fost în zadar. Managerul unității sanitare anunță că, în lipsa unor răspunsuri, va recurge la măsuri drastice, alături de sindicate: pichetări și mitinguri în fața primăriei. Totul: deoarece, în lipsa ocupării celor două posturi, activitatea spitalului va fi afectată, inclusiv din punct de vedere al calității serviciilor oferite pacienților.

Image

"Deja, am făcut primii pași: am avut întâlniri cu Sindicatul <<Sanitas>> - filiala Mehedinți, Liga Pensionarilor - filiala Orșova și ni s-a alăturat și sindicatul Cartel Alfa Mehedinți. Încercăm, miercuri, înainte de a recurge la măsuri drastice (pichetarea spitalului și ieșirea în stradă), să avem discuții cu factorii decizionali. I-am invitat pe domnul primar, consilierii locali, administrația județeană, reprezentanții Instituției Prefectului și pe cei ai DSP să participe la o întâlnire, în încercarea noastră de a pune capăt acestui blocaj instituțional. Vrem doar să fim lăsați să funcționăm. La acest moment, spitalul nu are director financiar-contabil, deși am trimis propunerea și nu am primit niciun răspuns din partea primarului și a administrației publice. În curând, se termină și mandatul directorului medical - și în acest caz, am trimis propunere scoatere la concurs, însă nici aici - niciun răspuns! Pe lângă faptul că spitalul nu a primit niciun leu finanțare, este și decapitat din punct de vedere al conducerii. Deși am trimis propunerile nostre privind scoaterea la concurs a acestor posturi, nu am fost luați în seamă nici măcar de ordonatorul principal de credite - în speță, primarul municipiului Orșova.", declară managerul spitalului municipal Orșova, Adrian Cican.

Image

Solicitările Spitalului Municipal Orsova, care sunt sprijinite de către Sindicatul Sanitas
Mehedinți, Sindicatul Cartel Alfa și Federația Pensionarilor Orșova, sunt:

Image

"-Emiterea dispoziției de numire a directorului financiar - contabil interimar, în persoana doamnei ec. Bulai Angela, deoarece, fără această funcție, spitalul Municipal Orșova nu poate funcționa; 
-Avizarea scoaterii la concurs a posturilor menționate în adresa nr. 10012/17.10.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Orsova;
- Avizarea transformării postului de infirmieră în medic specialist de Obstetrică - Ginecologie, așa cum erau aceste posturi menționate în adresele 6760/12.07.2022, 7059/19.07.2022, 7995/24.08.2022 și 4913/26.09.2022;
- Avizarea Proiectului de Investiții pe anul 2023, finanțat prin intermediul Ministerului Sănătății, de Banca Mondială;
- Avizarea declarației privind realizarea Planului de Conformare la Autorizația Sanitară de Funcționare a Spitalului Municipal Orșova;
- Împuternicirea reprezentantului dumneavoastră în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Orșova, să voteze favorabil propunerea Comitetului Director al Spitalului Municipal Orșova, de a aviza mutarea sumelor de bani aflați la dispoziția spitalului, prin prestarea de servicii medicale, în contul de investiții, respectiv bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pentru anul 2022, acesta fiind, de fapt, actul premergător privind finanțarea proiectului “Recompartimentări interioare - compartiment RMFB - Corp C1 din cadrul Spitalului Municipal Orșova”, din venituri proprii, în sumă de 2.050.000 lei; având în vedere că aceIași Consiliu Local al Municipiului Orșova a retras suma de 900.000 lei pentru acest proiect (spitalul are proiectul și Autorizația de Construire pentru acest project);
- Stabilirea întâlnirii între Spitalul Municipal Orșova, firma de consultanță care a scris proiectul “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de fluide medicale și a rețeIelor de energie electrică, inclusiv a sistemelor de supraveghere și control a acestor instalații, a sistemelor de ventilație și climatizare a aerului, precum și a instalațiilor pentru creșterea securității în caz de incendiu, aferente Spitalului Municipal Orșova”, COD Mysmis: 154263”, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Orșova și Direcția de Sănătate Publică Mehedinți, pentru a armoniza caietul de sarcini cu cerințele privind preluarea și predarea amplasamentului Spitalului Municipal Orșova fără a afecta, decât parțiaI, funcționarea serviciilor medicale din cadrul acestuia;
- Inițierea unui proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei pentru utilități (lemne, energie electrică, apă, canal, salubritate, oxigen medical, etc...), conform adreselor anterioare din lunile septembrie, august, iulie și iunie 2022;
- lntrarea în normalitate a relațiilor instituționale dintre Spitalul Municipal Orșova, pe de o parte și Primăria Municipiului Orșova, respectiv Consiliul Local al Municipiului Orșova, prin majoritatea sa, pe de altă parte, care să servească la îmbunătățirea serviciilor medicale din cadrul Spitalului Municipal Orșova și, totodată, a creșterii și diversificării acestor servicii medicale atât de necesare comunității din Orșova și zona limitrofă a acesteia, care înseamnă o arie de patru județe, respectiv: Mehedinți, Dolj, Gorj și Carat-Severin. În speranța că acest conflict instituțional, artificial creat, va fi depășit, vă mulțumim anticipat pentru medierea acestuia!"
, transmit reprezentanții spitalului Orșova, în adresa înaintată primăriei.

Image

Spitalul anunță pichetarea activității vineri, începând cu ora 10.00, în situația în care întâlnirea programată miercuri, cu reprezentanții administrației locale nu va avea efectul scontat. În situația în care nici pichetarea nu va avea efect, se va trece la mitinguri organizate în fața primăriei.