Serviciul de Probațiune Mehedinți, la ceas aniversar! Două decenii de activitate continuă!

Scris de
Actual Mehedinti
08/10/21 - 12:10

Serviciul de Probațiune Mehedinți a organizat  un eveniment cu dublă valență: aniversarea a 20 de ani de probațiune în România, precum și adoptarea H.G. nr. 863/2021 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025.  Această întâlnire constituie o ocazie pentru diseminarea unor modele de bună practică în domeniul reintegrării sociale, astfel de evenimente fiind prevăzute și în cuprinsul Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.430/2020, document strategic în care Directia Națională de Probațiune, prin serviciile de probațiune din țară, este implicată ca partener la inițiativa Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Cu această ocazie a avut loc o întâlnire cu reprezentanții instanțelor și parchetelor locale, ai Penitenciarului Drobeta Turnu Severin și ai partenerilor din rețeaua comunitară, respectiv Consiliul Județean Mehedinți, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Mehedinți, Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, Centrul de Prevenire, Evaluare și Control Antidrog Mehedinți, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mehedinți.

Image

Probațiunea este un sistem execuțional penal, constituit la nivel național, care desfășoară întreaga activitate în scopul menținerii siguranței comunității, al reabilitării sociale a infractorilor și al diminuării riscului acestora de a comite noi infracțiuni. Probațiunea în România a fost experimentată în perioada 1997-2000, iar începând cu anul 2001 s-au înfințat succesiv, servicii de probațiune care au corespondent în toate județele țării. În prezent, sistemul de probațiune este reprezentat la nivel central de Direcţia Naţională de Probaţiune şi în teritoriu de 42 de servicii de probațiune. În cei 20 de ani de existență, urmare a numeroaselor modificări legislative, s-a înregistrat o creșterea constantă și semnificativă a numărului de persoane care se află în evidența sistemului de probațiune.

Serviciul de Probațiune Mehedinți a luat ființă la data de 13.12.2002, iar în prezent are în componență 14 consilieri de probațiune, care își desfășoară activitatea în sediul clădirii Tribunalului Mehedinți din municipiul Drobeta Turnu Severin.

De la momentul intrării în vigoare a noii legislații penale (anul 2014) și până în prezent, în evidența Serviciului de Probațiune Mehedinți au intrat 3814 persoane supravegheate, au fost evaluate 2328 de persoane inculpate, au fost puse în executare peste 1800 de obligații de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității, au fost derulate programe de reintegrare socială cu un număr de peste 1500 de persoane supravegheate și s-a participat 402 de comisii de liberare condiționată.

Din anul 2021, până la acest moment, Serviciul de Probațiune Mehedinți a gestionat un număr de 1466 dosare de supraveghere și a întocmit un număr de 203 referate și rapoarte de evaluare. Având în vedere contribuția reală adusă înfăptuirii actului de justiție din România, pentru viitor, consolidarea sistemului de probațiune vizează în principal îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea de parteneriate pentru valorificarea contribuției instituțiilor din comunitate.